Všichni slyšíme! (All puppies are hearing! BAER +/+)

15.06.2022

Dnes štěňátka absolvovala svůj první výlet autem na kliniku Life do Havířova. Byla načipována, dostala první vakcínu a především byla otestována na vrozenou hluchotu.

Všechna štěňátka odešla s nejlepším výsledkem - oboustranně slyšící! = BAER +/+

Dnes se na naše miminka přijela podívat také poradkyně chovu Dalmatin Klubu CZ aby provedla kontrolu vrhu.

Výsledek: žádné nestandartní štěně.

Jsme velmi hrdí a pyšní na tento krásný, zdravý a vydařený vrh!

Today the puppies completed their first trip by car to the Life clinic in Havířov. They were chipped, received the first vaccine and, above all, tested for congenital deafness.

All puppies left with the best result - hearing on both sides!

= BAER +/+

Today the Dalmatian Club CZ breeding consultant also came to see our babies to check the litter.

The result: no non-standard puppy.

We are very proud of this beautiful, healthy and successful litter!