Výlet za ženichem (Trip to the groom)

20.02.2022

Sheela začala hárat v neděli 13. února. Ve čtvrtek ráno jsme se tedy vydali na veterinu zkontrolovat hladinu progesteronu, což jsme opakovali pro jistotu i v pátek. Doporučení veterinářky: KRYTÍ IHNED. Bylo to celkem překvapení, očekávala jsem, že budu mít alespoň týden, ale příroda je mocná čarodějka a tak, abychom správný termín neprošvihli, vydali jsme se hned v sobotu 19. února ráno (a následně pro jistotu i v neděli) za úžasným Callistem do Prahy.

Náš zamilovaný pár byl naprosto senzační a na jejich vášnivé setkání budu vždy ráda vzpomínat s úsměvem na tváři :)

Sheela began her period on Sunday, February 13. So on Thursday morning we went to the vet to check the progesterone level, which we repeated on Friday to be sure. Veterinarian's recommendation: IMMEDIATELY COVER. It was quite a surprise, I expected to have at least a week, but nature is a powerful witch, and in order not to miss the right date, we set off on Saturday morning, February 19 (and then on Sunday) for the amazing Callisto di Assonanza in Prague. .

Our couple in love was absolutely sensational and I will always remember their passionate meeting with a smile on my face :)